Förening och Styrelse

Vattenrikets vänner är en ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse av projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och naturum Vattenriket. Detta vill föreningen åstadkomma genom att sprida information och samla in pengar till olika projekt. Arbetet sker i samråd med ledningen för Vattenriket och i samverkan med andra föreningar, organisationer och företag. Informationsinsatserna syftar till att engagera allmänhetens deltagande i Vattenrikets utveckling.

Styrelse
Ordförande: Roger Zetterqvist | rzetterqvist@gmail.com | tel 073 262 11 51
Sekreterare: Evert Valfridsson | evertvalfridsson4@gmail.com | tel 070 602 30 45
Vice ordförande: Boel Hindorf | boelhin@gmail.com | tel 073 376 63 05
Kassör: Greger Fredlund | greger.fredlund@gmail.com | tel 073 063 62 26
Web-ansvarig: Adrian Tollgren | adrian.tollgren@hotmail.com | tel 072 225 37 73
Jan Linder | janlinder48@gmail.com | tel 072 588 20 51
Hans Cronert | hans.cronert@gmail.com | tel 070 877 77 35

Valberedning:
Rolf Karlsson | karlssonvalje@gmail.com
Jan-Åke Carlsson | janake.carlsson40@gmail.com
Torsten Jeppsson | torsten.jeppsson@gmail.com

Revisor:
Jan Seebass | seebass@home.se
Jan Lindelöf | jan.lindelof@telia.com

Föreningens stadgar

Föreningens verksamhetsberättelse:

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012