Förening och Styrelse

Vattenrikets vänner är en ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse av projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och naturum Vattenriket. Detta vill föreningen åstadkomma genom att sprida information och samla in pengar till olika projekt. Arbetet sker i samråd med ledningen för Vattenriket och i samverkan med andra föreningar, organisationer och företag. Informationsinsatserna syftar till att engagera allmänhetens deltagande i Vattenrikets utveckling.

Styrelse
Ordförande: Ulf Oscarsson | ulf.oscarsson@gmail.com | tel 073 355 64 23
Vice ordförande: Susanne Bergman | Susanne_bergman@yahoo.se | tel 070 538 22 91
Sekreterare: Ing-Britt Pettersson Nyholm | ibpnyholm@telia.com | tel 070 931 67 92
Kassör: Greger Fredlund | greger.fredlund@utb.kristianstad.se | tel 073 063 62 26
Web-ansvarig: Adrian Tollgren | adrian.tollgren@hotmail.com | tel 072 225 37 73
Evert Valfridsson | evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se | tel 070 602 30 45
Eva Ståhl | eva.stahl2@telia.com | tel 070 391 50 76

Revisor: Torsten Jeppsson | torsten.jeppsson@gmail.com | tel 070 660 39 37
Revisor: Jan Lindelöf | jan.lindelof@telia.com | tel 044 12 45 72

Föreningens stadgar

Föreningens verksamhetsberättelse:

 Verksamhetsberättelse 2016

 Verksamhetsberättelse 2015

 Verksamhetsberättelse 2014

 Verksamhetsberättelse 2013

 Verksamhetsberättelse 2012