Bli Medlem

Genom medlemskap i Vattenrikets Vänner bidrar du till att på olika sätt stödja verksamheten i biosfärområdet och dess naturum.

Vattenrikets vänner har under årens lopp stöttat biosfärområdet och naturum bl a med följande:

 • Bidrag till naturpedagogisk verksamhet
 • Årligt ekonomiskt bidrag till biosfärläger för ungdomar
 • Fördjupad naturkontakt för nyanlända barn och ungdomar
 • Ekonomiskt stött uppförandet av ett bihotell
 • Ekonomiskt bidrag till film som visas i Opteryx på naturum
 • Ekonomiskt stöttat utsmyckning av besöksplatser
 • Medverkat i utbildningen av biosfärambassadörer

Vi tror på idén att utbilda ”vattenrikesambassadörer” för att sprida utökad kunskap om Vattenriket och naturum. I denna utbildning medverkar föreningen som föreläsare.

Förutom att bidra med din medlemsavgift, är Du givetvis välkommen att hjälpa till genom att personligen ställa upp med insatser som Du tycker passar dig och dina intressen.

Och Du, ju fler medlemmar vi är, desto tyngre väger vår röst när vi arbetar med remisser och opinionsbildning för bevarande av Vattenrikets unika värden.

Genom medlemskap i Vattenrikets Vänner får du:

 • Möjlighet att delta i den utbildning av ”ambassadörer” som biosfärområdet genomför
 • Rabatt på sådana arrangemang i Vattenrikets regi som är prissatta
 • Möjlighet att delta i av föreningen anordnade utflykter med fördjupad information om Vattenrikets särskilda besöksplatser
 • Tidig och direkt information om Vattenrikets verksamhet via e-post.

Så här blir du medlem:

1. Skriv ner Namn, Adress, Telefon och E-postadress och maila den till vattenriketsvanner@gmail.com eller lämna in det i pappersform i naturums reception. Genom din intresseanmälan får vi dina kontaktuppgifter och du ger ditt tillstånd att föreningen får ta upp ditt namn i det medlemsregister vi för på dator.

2. Du kan välja mellan 3 olika sätt att betala medlemsavgiften.

 1. Sätt in medlemsavgiften på vårt bankgiro 823-2456. Glöm inte skriva ditt namn på inbetalningen.
 2. Betala via Swish till nr 12 33 02 21 26. Glöm inte skriva ditt namn och e-postadress då du swishar.
 3. Betala i naturums reception. Ge dem ditt namn och e-postadress så förmedlar de till oss.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är för enskilda personer 100 kronor per år, för studerande 50 kronor och för förening/företag/juridisk person 500 kronor.

Vår kommunikation med dig som medlem

Av bl a kostnadsskäl kommunicerar vi i första hand helst digitalt med våra medlemmar. Det är därför viktigt att vi får din e-postadress och att Du i det sammanhanget ger ditt tillstånd till att föreningen får ta upp ditt namn i det medlemsregister vi för på dator. Ett sådant medgivande krävs enligt Datainspektionen.

Föreningen nås på e-postadressen vattenriketsvanner@gmail.com, eller genom att kontakta någon i styrelsen, se under Styrelse och stadgar.

Kristianstad i september 2021

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vattenrikets vänner