Aktuellt i vattenriket

Årsmöte Vattenrikets vänner

Tisdagen den 3 mars kl 18.30 på naturum, Kristianstad.

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga i receptionen på naturum fr o m fredagen den 14 februari. I anslutning till årsmötet föredrag av Sven Birkedal över ämnet ”Dagfjärilar i Vattenriket”.

ÖPPEN BORG SOMMAREN 2019 – HUR VAR DET?

Vattenrikets vänners uppskattade ’sommaraktivitet’ att göra Lillöborgen tillgänglig under månaderna maj t o m halva september har kommit till vägs ände! Inom projektets ram återstår den särskilda aktiviteten VINTERBORG den 15 december!

Under ’sommarsäsong 2019’ har nästan 1200 besökande noterats. En glädjande besökssiffra som ligger i paritet med föregående år. Vi kan även notera att inslaget besökare från andra orter än inom kommunen och Sverige upplevs ha ökat.

Projektet Öppen borg hade inte kunnat genomföras utan frivilliga insatser från engagerade medlemmar i såväl Vattenrikets vänner som Biosfärambassadörer! Ett stort varmt tack till alla Er borgvärdar för gedigen insats!

ÖPPEN VINTERBORG2019 är planerat till söndagen den 15 december mellan kl 1130-1400. Vi förutsätter att det kommer att lyckas oss att traditionsenligt kunna engagera Kristianstads Musikklasser för ett julframträdande. Besökarna kommer att trakteras med alkoholfri glögg och pepparkakor. Den ’Öppna vinterborgen’ har tidigare år rönt stort intresse med god uppslutning av besökare vilket vi hoppas även på i år.

Ytterligare detaljerad information kommer senare under hösten.

 

Verksamheten i vattenriket av andra föreningar:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturrums eget program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php


Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com