Aktuellt i vattenriket

ÅRSMÖTE 2019

Årsmöte i Vattenrikets vänner kommer att äga rum  tisdagen den 5 mars klockan 1830 i Hörsalen på naturum, Kristianstad.
Sedvanliga årsmöteshandlingar kommer att finns tillgängliga bl a i receptionen på naturum senast 18 februari.
I anslutning till årsmötet kommer Hans Cronert – naturvårdsförvaltare vid Kristianstads kommun – att hålla ett föredrag under rubriken ”30 års i Vattenrikets våtmarker”.
Lätt förtäring kommer att serveras.

Aktiviteter Som Varit Under 2018

Öppen Vinterborg

Den tredje advent – söndagen den 16 december 2018 – håller vi Lillöborgen öppet för besöka mellan klockan 1130-1400; vinterborg. Klockan 13:00 kommer en musikklass från Fröknegårdsskolan att sjunga julsånger. Vi kommer att bjuda på varm glögg och pepparkakor.

Torsebro krutbruk

Söndagen den 14 oktober kl.13.30 guidar och berättat chefen för artillerimuseet Leif Mårtensson om Torsebro krutbruk. Krutbruket startade 1680 och har i mer än två sekel varit en viktig bruksmiljö och arbetsplats  som har haft stor betydelse för Kristianstad som militärstad. Idag utgör det en intressant, spännande och viktig kulturhistorisk miljö vid Helgeå och är därmed en del av Vattenrikets historia.

Välkomna den 14 oktober kl 13.30  till  Torsebro krutbruk. Samling vid parkeringen vid krutbruket.


ÖPPEN BORG 2018

2018 är det sjätte året för Vattenrikets vänners projekt ”Öppen borg”; d v s öppethållande av borgruinen Lillöhus för allmänheten!

Under sommaren 2017 besöktes borgruinen Lillöhus – inom ramen för Vattenrikets vänners projekt – av drygt 1400 personer vilket var en ökning med drygt 15 % jämfört med året innan. Inslaget av besökare från våra grannländer och andra europeiska länder var påtagligt. Antalet besökande har ökat stadigt!

Historien kring Lillöhus tar sin början på 1300-talet. Lillöborgen var på sin tid ett försvarsverk för denna del av Skåne och Danmark. Den kände greven, fältmarskalken mm Erik Dahlberg gjorde i samband med svenskarnas erövring av staden flera skisser och teckningar över området, bland annat 1658 i en bild av den då fullt uppbyggda borgen på Lillö. Borgen revs strax därefter av svenskarna.

Som en del av föreningens vår- och sommarprogram kommer vi att hålla borgruinen på Lillö öppen alla ”röda dagar” – dvs sön- och helgdagar – mellan klockan 11.30 – 15.00 under perioden 6 maj – 9 september; d v s följande datum:

Maj: 6, 10, 13, 20, 27
Juni: 3, 6, 10, 17, 23, 24
Juli: 1, 8, 15, 22, 29
Augusti: 5, 12, 19, 26
September: 2, 9

Under vissa av sön- och helgdagar kommer särskilda aktiviteter att anordnas. För några är föreningen ansvarig för medan andra är t ex naturum respektive Regionmuseet ansvarig för. Vattenrikets vänner kommer att genomföra en föreläsning om den danske amiralen m m Herluf Trolle som föddes på Lillö 1516 samt genomföra aktivitet den 9 september inom ramen för Kulturarvsdagarna 2018. Håll utkik på hemsidan för detaljerad information!

 

Verksamheten i vattenriket av andra föreningar:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturrums eget program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php

 


Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com