Aktuellt i vattenriket


ÖPPEN BORG 2019

2019 är det sjätte året för Vattenrikets vänners projekt ”Öppen borg”; d v s öppethållande av borgruinen Lillöhus för allmänheten!

Under sommaren 2018 besöktes borgruinen Lillöhus – inom ramen för Vattenrikets vänners projekt – av drygt 1500 personer. Inslaget av besökare från våra grannländer och andra europeiska länder var påtagligt. Antalet besökande har ökat stadigt!

Historien kring Lillöhus tar sin början på 1300-talet. Lillöborgen var på sin tid ett försvarsverk för denna del av Skåne och Danmark. Den kände greven, fältmarskalken mm Erik Dahlberg gjorde i samband med svenskarnas erövring av staden flera skisser och teckningar över området, bland annat 1658 i en bild av den då fullt uppbyggda borgen på Lillö. Borgen revs strax därefter av svenskarna.

Som en del av föreningens vår- och sommarprogram kommer vi att hålla borgruinen på Lillö öppen alla söndagar, borgen är också öppen under dagarna första maj, kristi himmelfärdsdag samt  nationaldagen – mellan klockan 11.30 – 15.00 under perioden 1 maj – 8 september; d v s följande datum:

Maj: 1, 5, 12, 19, 26, 30
Juni: 2, 6, 9, 16, 23, 30
Juli: 7, 14, 21, 28
Augusti: 4, 11, 18, 25
September: 1, 8

Verksamheten i vattenriket av andra föreningar:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturrums eget program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php

 


Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com