Aktuellt i vattenriket

ÖPPEN BORG 2018

2018 är det sjätte året för Vattenrikets vänners projekt ”Öppen borg”; d v s öppethållande av borgruinen Lillöhus för allmänheten!

Under sommaren 2017 besöktes borgruinen Lillöhus – inom ramen för Vattenrikets vänners projekt – av drygt 1400 personer vilket var en ökning med drygt 15 % jämfört med året innan. Inslaget av besökare från våra grannländer och andra europeiska länder var påtagligt. Antalet besökande har ökat stadigt!

Historien kring Lillöhus tar sin början på 1300-talet. Lillöborgen var på sin tid ett försvarsverk för denna del av Skåne och Danmark. Den kände greven, fältmarskalken mm Erik Dahlberg gjorde i samband med svenskarnas erövring av staden flera skisser och teckningar över området, bland annat 1658 i en bild av den då fullt uppbyggda borgen på Lillö. Borgen revs strax därefter av svenskarna.

Som en del av föreningens vår- och sommarprogram kommer vi att hålla borgruinen på Lillö öppen alla ”röda dagar” – dvs sön- och helgdagar – mellan klockan 11.30 – 15.00 under perioden 6 maj – 9 september; d v s följande datum:

Maj: 6, 10, 13, 20, 27
Juni: 3, 6, 10, 17, 23, 24
Juli: 1, 8, 15, 22, 29
Augusti: 5, 12, 19, 26
September: 2, 9

Under vissa av sön- och helgdagar kommer särskilda aktiviteter att anordnas. För några är föreningen ansvarig för medan andra är t ex naturum respektive Regionmuseet ansvarig för. Vattenrikets vänner kommer att genomföra en föreläsning om den danske amiralen m m Herluf Trolle som föddes på Lillö 1516 samt genomföra aktivitet den 9 september inom ramen för Kulturarvsdagarna 2018. Håll utkik på hemsidan för detaljerad information!

 

Verksamheten i vattenriket av andra föreningar:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturrums eget program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php

 


Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com