Aktuellt i vattenriket

Årsmöte

Medlemmarna i Vattenrikets Vänner kallas härmed till årsmöte:
Dag: Måndagen den 4 mars 2024
Tid: Klockan 18.00 – ca 20.00
Plats: Hörsalen, naturum, Kristianstad.
Årsmöteshandlingarna kommer att fr o m fredagen den 16 februari finnas
tillgängliga dels i naturums reception, dels distribueras via mail.
Årsmötesförhandlingarna beräknas till ca 30-45 min varefter en lättare
förtäring serveras. Laktos- och/eller glutenfritt alternativ finns.
Efter årsmötesförhandlingar och förtäring så kommer Peter Rosengren,
historiker och författare till boken ”Spåren av det förflutna – Militärstaden
Kristianstad genom tiderna”, att berätta om Kristianstads historia och dess
koppling till Vattenriket under rubriken ”Kristianstad, staden i Vattenriket.

-Styrelsen

Kallelse årsmöte
Dagordning årsmöte
Verksamhetsberättelse 2023
Bokslut 2023
Revisionsberättelse 2023

Lite information om Lillöhus borgruin: Lillö Info PDF

Aktuellt i Vattenriket – Naturum och föreningar med naturen i fokus:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturums eget aktuella program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php

Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni  hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com 

Naturskyddsföreningen Kristianstad Bromölla anordnar en rad olika aktiviteter inom Vattenrikets område. Deras program finns på hemsidan. https://kristianstad.naturskyddsforeningen.se

Sponsorer