Aktuellt i vattenriket

Den historiska markanvändningens betydelse för dagens flora och fauna, Ons 20 november

Vårt landskap präglas helt av dagens storskaliga brukande av både jord- och skog för att klara det försörjningsbehov vi har. Varje tids krav och försörjningsbehov skapar det landskap som för tillfället fungerar/levererar bäst. Idag ser vi hur flora och fauna har trängts tillbaka. Många av de arter som gynnades av eller var helt beroende av gamla tiders hävd finns idag på rödlistan. Men hur såg det gamla brukade landskapet ut? Vilken betydelse har dåtiden brukande för den flora och fauna vi har idag? Och vad krävs för att bevara en hotad biologisk mångfald i vårt ”industrilandskap”.

Kom till Naturum Kristianstad onsdagen den 20 november kl 18:30 och lyssna på biologen och professorn Urban Emanuelsson som reder ut det hela med utgångspunkt i nordöstra Skånes och västra Blekinges landskapsförändring. Urban arbetar på SLU/Centrum för biologisk mångfald, där han även varit föreståndare, och han arbetar numera också på Högskolan Kristianstad. Vi räknar med att sluta senast 20:15. Detta är en aktivitet i samverkan mellan Vattenrikets vänner, naturum Vattenriket, Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

 

ÖPPEN BORG SOMMAREN 2019 – HUR VAR DET?

Vattenrikets vänners uppskattade ’sommaraktivitet’ att göra Lillöborgen tillgänglig under månaderna maj t o m halva september har kommit till vägs ände! Inom projektets ram återstår den särskilda aktiviteten VINTERBORG den 15 december!

Under ’sommarsäsong 2019’ har nästan 1200 besökande noterats. En glädjande besökssiffra som ligger i paritet med föregående år. Vi kan även notera att inslaget besökare från andra orter än inom kommunen och Sverige upplevs ha ökat.

Projektet Öppen borg hade inte kunnat genomföras utan frivilliga insatser från engagerade medlemmar i såväl Vattenrikets vänner som Biosfärambassadörer! Ett stort varmt tack till alla Er borgvärdar för gedigen insats!

ÖPPEN VINTERBORG2019 är planerat till söndagen den 15 december mellan kl 1130-1400. Vi förutsätter att det kommer att lyckas oss att traditionsenligt kunna engagera Kristianstads Musikklasser för ett julframträdande. Besökarna kommer att trakteras med alkoholfri glögg och pepparkakor. Den ’Öppna vinterborgen’ har tidigare år rönt stort intresse med god uppslutning av besökare vilket vi hoppas även på i år.

Ytterligare detaljerad information kommer senare under hösten.

 

Verksamheten i vattenriket av andra föreningar:

Naturum Vattenriket är mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i Vattenriket för besökarna. På naturrums hemsida finner ni naturrums eget program:
http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum/program.php

 


Nordöstra Skånes Fågelklubb har ett gediget utbud av aktiviteter i Kristianstads vattenrike. Ni hittar deras program på deras hemsida.
http://www.spoven.com