Föreningens verksamhet

Vattenrikets vänner är en ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och naturum Vattenriket.

För att åstadkomma så mycket nytta som möjligt sker vårt arbete i samråd med ledningen för Vattenriket och i samverkan med andra föreningar, organisationer och företag.

Viktiga insatser är att sprida information och samla in pengar till olika projekt.

Informationsinsatserna syftar till att öka kunskapen om Vattenriket, men framför allt till att försöka åstadkomma ett större engagemang från allmänhetens sida att verka för en positiv utveckling av Vattenriket.

Vi stöttar även genom personliga och ideella insatser i samband med olika aktiviteter.

Vill du bidra? Du är välkommen att bli medlem och/eller på annat sätt, exempelvis genom donationer eller sponsring eller genom aktivt deltagande bidra till att vår verksamhet, och därmed Biosfärområdets och naturums verksamheter, kan utvecklas.

Föreningens verksamhetsberättelser:

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012