Bli Medlem

Bli medlem

1. Skriv ner ditt Namn, Adress, Telefon och Email och maila den till vattenriketsvanner@gmail.com eller lämna in det i naturums reception. I intresseanmälan får vi dina kontaktuppgifter och du ger ditt tillstånd till att föreningen får ta upp ditt namn i det medlemsregister vi för på dator. Vi kommunicerar i första hand digitalt, så din e-postadress är viktigt.

2. Sätt in medlemsavgiften på vårt bankgiro 823- 2456, eller betala i naturums reception. Medlemsavgiften är för enskilda personer 100 kronor per år, för studerande 50 kronor och för företag 500 kronor.

Det går även att betala via Swish till nr 12 33 02 21 26 skriv in epost på swishet, får det inte plats skicka ett mejl till vattenriketsvanner@gmail.com.

Medlemskap i Vattenrikets Vänner

Styrelsen för den ideella föreningen Vattenrikets Vänner , som bildades våren 2012, önskar här kort presentera föreningen. Vi hoppas att Du skall finna föreningen intressant och bli medlem.

Vattenrikets vänner är en vänförening till Biosfärområde Kristianstad Vattenrike. Föreningens syfte är att på olika sätt stödja verksamheten i biosfärområdet och dess naturum. Bl a har vi aktivt ekonomiskt stött uppförandet av ett Bihotell våren 2016.

Vi tror också på idén att utbilda ”vattenrikesambassadörer” för att sprida utökad kunskap om Vattenriket och naturum. I denna utbildning medverkar föreningen som föreläsare.

Som medlem i vår förening får Du:

  • möjlighet deltaga i den utbildning av ”ambassadörer” som biosfärområdet genomför
  • rabatt på sådana arrangemang i Vattenrikets regi som är prissatta
  • möjlighet att delta i av föreningen anordnade utflykter med fördjupad information till Vattenrikets särskilda besöksplatser
  • tidig och direkt information om Vattenrikets verksamhet via e-post.

Medlemsavgiften är för enskilda personer 100 kronor per år, för studerande 50 kronor och för förening/företag/juridisk person 500 kronor. Enklaste sättet att bli medlem är att betala avgiften till vårt bankgiro 823-2456. Möjlighet finns även att betala medlemsavgiften i naturums reception.

Av bl a kostnadsskäl kommunicerar vi i första hand helst digitalt med medlemmarna. Det är därför viktigt att vi får Din e-postadress och att Du i det sammanhanget uttryckligen ger Ditt tillstånd till att föreningen får ta upp Ditt namn i det medlemsregister vi för på dator. Ett sådant medgivande krävs enligt Datainspektionen. Som bilaga till detta brev finns en blankett för intresseanmälan där detta medgivande ingår som en del. Uppgifterna skickas enklast till föreningens e-postadress (se nedan) eller lämnas till receptionen på naturum.

Föreningen nås på e-postadressen vattenriketsvanner@gmail.com.

Kristianstad i april 2016

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Vattenrikets vänner